Skredsikringsarbeidene er avsluttet for vinteren


Arbeidet med å sikre bebyggelsen i Longyearbyen mot skred er avsluttet for vinteren, melder NVE.

Publisert 18.12.2020

Sikringsarbeidet er en følge av de to alvorlige skredhendelsene i 2015 og 2017.

Les mer om status for skredsikringsarbeidet på NVEs hjemmesider. Se lenke til høyre.