Isbjørnsaken på Phippsøya er henlagt


Førstestatsadvokaten ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter har henlagt straffesakene mot isbjørnvaktene som skjøt og drept en isbjørn på Phippsøya i juli 2018 og mot foretaket.

Publisert 04.09.2020

- Sakene mot isbjørnvaktene som skjøt og drepte isbjørnen er henlagt grunnet nødrett. Det betyr at handlingen er straffbar, men anses som lovlig fordi den ble foretatt for å redde livet til mannen som ble angrepet av bjørnen, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

 -Når det gjelder foretaket, har Statsadvokaten heller ikke funnet at vilkårene for straff er til stede.  Saken mot foretaket er derfor henlagt på bevisets stilling, opplyser hun.

Hendelsen skjedde lørdag 28. juli 2018 da fire isbjørnvakter, en ekspedisjonsleder, en fotograf og en del andre av mannskapet – i alt 14 personer, fra turistskipet «Bremen» ble satt i land med to zodiakbåter i Isflakbukta på Phippsøya. 

Isbjørnvaktene dro i land først. Kort tid etter ilandstigningen ble de to første isbjørnvaktene sendt ut i terrenget for å sjekke etter isbjørn på andre siden av en brink.  Området var synlig og framsto som oversiktlig. Imidlertid viste det seg at en isbjørn oppholdt seg i en dump, slik at den ikke var synlig fra båt eller stranden. Den ene isbjørnvakten gikk på bjørnen, som kontant gikk til angrep på ham. 

Isbjørnvakten fikk skader i hodet etter angrepet, men overlevde. Isbjørnen ble først skutt på med skremmemidler uten å reagere synlig på dette, og uten at den ville avslutte angrepet på isbjørnvakten. Deretter ble det løsnet tre skudd som tok livet av isbjørnen. 

- Saken ble dokumentert med bilder fra fotografen som var med, og påtalemyndigheten fikk således en god oversikt over hendelsen, sier Sølvi Elvedahl. 

Det ble opprettet straffesaker mot de to som skjøt mot isbjørnen og drepte denne – noe som følger av svalbardmiljøloven, hvor det er straffbart å avlive isbjørn. 

Det ble også opprettet sak mot foretaket. Etterforskningen dreide seg blant annet om foretaket hadde rutiner som i forsvarlig grad kartlaga farer og problemer, samt foretakets tiltak med tanke prosedyrer på isbjørn og isbjørnsikring.