Planprogram for nytt deponi i Barentsburg


Planprogrammet for nytt deponi i Barentsburg er nå fastsatt og kunngjøres på vegne av Trust Arktikugol som er planansvarlig i Barentsburg. 

Publisert 07.01.2020

Gruvedriften er kjernevirksomheten til Trust Arktikugol (Trusten) i Barentsburg, og det vil være tilgang på kull i Barentsburg i 15-20 år til med dagens uttak. Gruva ligger om lag 520 meter under havnivå og har adkomst fra gruveadministrasjonsbygget i sentrum. Den framtidige gruvedriften vil benytte eksisterende infrastruktur og anlegg, men det er behov for et nytt deponi til avgangsmasse og slagg.

Konsekvensutredning for nytt deponi i Barentsburg (KU) konkluderer med at plassering av deponiet sør for Barentsburg er best egnet. Her er det plass til å løse drenering og avrenning på en slik måte at man minimerer spredning av filtrat til nærliggende områder, bekker og til fjorden.

Formålet med delplanarbeidet er å legge til rette for sikker deponering av avgangsmasser og slagg fra gruvedriften.

Lenke til plandokumentet ligger til høyre på denne siden.

Last ned dokumenter