Informasjon om coronaviruset


Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Sysselmannen har løpende kontakt med helsemyndighetene i forbindelse med situasjonen.

Publisert 31.01.2020

I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men helsemyndighetene regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Forhindre smitte
Helsemyndighetene ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisende.

Helsedirektoratet har produsert viktig informasjon rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med turister og personer som kommer til Norge, og hygieneinformasjon til publikum generelt.

I lenken i høyre marg ligger tre dokumenter for nedlasting:  

  • Plakat som henvender seg til reisende på tre språk.
  • Informasjonsark som er rettet mot de som jobber i kontakt med turister og folk som ankommer landet.
  • Generell smittevernplakat om vaner som forebygger smitte. Den retter seg mot publikum generelt, f.eks. til bruk i skoler, barnehager m.m.

Det vises for øvrig til oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Sysselmannen har løpende kontakt med Longyearbyen sykehus, og følger med på utviklingen nasjonalt og lokalt. Helsefaglige spørsmål kan rettes til lokalt helsevesen.