Samarbeider videre om plan for formidlingsskilt

Visit Svalbard, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard har inngått en avtale om videre samarbeid om en ny, helhetlig plan for formidlingsskilt i Longyearbyen. I løpet av 2020 settes de første skiltstasjonene opp på flere steder i og rundt sentrum. Et pilotskilt er allerede satt opp utenfor UNIS.

Publisert 05.12.2019

- Skiltprosjektet har vært en prioritert oppgave for Sysselmannen gjennom flere år. Et viktig mål har vært å bedre informasjonen til besøkende om det strenge miljøregelverket på Svalbard, hvor også kulturminner inngår, opplyser miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen.

Ifølge den nasjonale kulturminnepolitikken skal kulturminner brukes som en kilde til kunnskap og opplevelse. En viktig strategi for å nå dette målet er formidling og tilgjengeliggjøring av kulturarven for allmennheten, og økt fokus på verdiskapning av kulturarven.

- Dersom kulturminner skal settes i sammenheng med verdiskapning, er det en forutsetning at offentlig forvaltning og næringslivet samarbeider. Man må se på felles målsetninger og bruke ressursene mest mulig effektivt, påpeker Morten Wedege.

- En måte å oppnå dette på er at kulturminner i større grad må settes i sammenheng med andre felt forvaltningen skal jobbe med, eksempelvis legge til rette for næringsutvikling, stedsutvikling, reiselivsattraksjoner, samt folkehelse, idrett og friluftsliv. Dette gjelder både lokal, regional og statlig forvaltning. Det viser denne avtalen, sier han.

Morten Wedege berømmer Visit Svalbard for å ha tatt på seg oppgaven med å organisere og tilrettelegge prosjektet, og Longyearbyen lokalstyre for å ta på seg driftsansvaret.

- Dette prosjektet hadde ikke kunnet blitt gjennomført uten engasjementet fra Visit Svalbard og lokalstyret, sier miljøvernsjefen.

Et pilotskilt er allerede satt opp utenfor UNIS, og de første skiltstasjonene blir satt opp flere steder i og rundt sentrum av Longyearbyen i løpet av 2020. De totalt syv skiltstasjonene skal gjøre det mer interessant og lærerikt å bevege seg rundt i byen, og gi både besøkende og fastboende mulighet til å sette seg inn i spennende temaer om dagens og fortidens liv på Svalbard.

Finansieringen av designmal og oppføring av de syv første skiltstasjonene er finansiert av Utenriksdepartementet, Svalbards miljøvernfond, Longyearbyen lokalstyre, Riksantikvaren, Sysselmannen og Visit Svalbard.