Fastboende


Fastboende på Svalbard kan ferdes over det meste av øygruppen både sommer og vinter. Du har melde- og rapporteringsplikt dersom du skal inn de store verneområdene.

Sysselmannen kan stille krav til søk- og redningsforsikring.

Du er fastboende på Svalbard når du har registrert deg i Befolkningsregisteret for Svalbard og har til hensikt å bo på Svalbard i minimum seks måneder.