Foreslår ny forskrift om forurensning og avfall på Svalbard


Miljødirektoratet sender ut forslag til ny forskrift om forurensning og avfall på Svalbard på høring. Høringsfristen er 2. desember 2019.

Publisert 02.09.2019

Miljødirektoratet vil sammen med Sysselmannen holde et høringsmøte på møterom Newtontoppen i lokalene til Longyearbyen lokalstyre i Longyearbyen den 17. september 2019 kl. 18.00.

Saksdokumentene og informasjon om hvordan du kan avgi høringsuttalelse finner du på Miljødirektoratets nettsider. Se lenke til høyre.