Miljødirektoratet sender forslag til ny forskrift om forurensning og avfall på Svalbard på høring. Høringsfristen er 2. desember 2019.

Miljødirektoratet vil sammen med Sysselmannen holde et høringsmøte på møterom Newtontoppen i lokalene til Longyearbyen lokalstyre i Longyearbyen den 17. september 2019 kl. 18.

Saksdokumentene og informasjon om hvordan du kan avgi høringsuttalelse finner du på Miljødirektoratets nettsider.