Hopp til innhold

Fritidsbolig evakuert i Sverdrupbyen

De siste dagers værforhold har ført til en økende skredfare ovenfor Skjæringa, Huset og Sverdrupbyen. En fritidsbolig i Sverdrupbyen er evakuert, men skredfaglige vurderinger fra NVE tilsier at situasjonen ikke utgjør en trussel for den øvrige bebyggelsen i området.

Les mer «Fritidsbolig evakuert i Sverdrupbyen»

25.000 kr i bot for å ta meg seg knokler

En tilreisende nordmann er ilagt et forelegg på 25.000 kroner for å ta med seg knokkeldeler fra et sjøpattedyr fra Svalbard.

Les mer «25.000 kr i bot for å ta meg seg knokler»

- Nedslående trafikkontroll

To bilførere ble fratatt førerkortet og 29 bilførere fikk forenklet forlegg under en trafikkontroll ved energiverket fredag ettermiddag. Høyeste målte hastighet var 78 km/t i 50-sonen. Til sammen ble 70 kjøretøy kontrollert.

Les mer «- Nedslående trafikkontroll»

Reduserte åpningstider på trafikkstasjonen

Trafikkstasjonen til Statens Vegvesen hos Sysselmannen har reduserte åpningstider fra og med uke 51 til og med uke 4. 

Les mer «Reduserte åpningstider på trafikkstasjonen»

Opphever evakueringen

Sysselmannen opphever evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet for boligene i Vei 228 med umiddelbar virkning. Det vil fortsatt være permanent oppholdsforbud i området som gjelder boligene i Vei 222 og 226. Sysselmannen ber folk om å følge med på www.varsom og ta sine forholdregler ved ferdsel i terrenget.

Les mer «Opphever evakueringen»

Opprettholder evakueringen fortsatt

Sysselmannen opprettholder evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet i Lia. Beslutningen er basert på de usikre værprognosene for søndag og skredfaglige vurderinger fra NVE.

Les mer «Opprettholder evakueringen fortsatt»

Evakueringen opprettholdes

Sysselmannen opprettholder evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet i Lia. Beslutningen er basert på værprognosene og skredfaglige vurderinger fra NVE.

Les mer «Evakueringen opprettholdes»

Evakuering og oppholdsforbud i Lia

Sysselmannen har besluttet å evakuere boliger og innføre oppholdsforbud i deler av Lia (se kart til høyre). Evakuering og oppholdsforbud gjelder fra kl. 18.00 i dag og inntil videre. Beslutningen, inkludert tidspunkt, er tatt på bakgrunn av værprognosene og skredfaglige vurderinger fra NVE.

Les mer «Evakuering og oppholdsforbud i Lia»

Trekning jul og nyttår på Fredheim

Følgende er trukket ut til å ferie jul og nyttår på Fredheim:

Jul 21.12. - 27.12: Elke Morgner
Reserve: Mona Ada Andersen

Nyttår 27.12.2018 -1.1.2019: Karina Persson
Reserve: Terje Scott Syvertsen

Les mer «Trekning jul og nyttår på Fredheim»

Bøter for brudd på tungoljeforbudet

Kapteinen på en estisk reketråler er ilagt en personlig bot på 25.000 kroner for brudd på tungoljeforbudet i verneområdene på Svalbard. Rederiet er ilagt en foretaksstraff på 250.000 kroner.

Les mer «Bøter for brudd på tungoljeforbudet»