Hopp til innhold

Attesterer ikke momsskjema for større varepartier

Sysselmannen på Svalbard har ikke lenger anledning til å attestere skjema for refusjon av merverdiavgift (RD 0032B) for større varepartier som privatpersoner har kjøpt på fastlandet. Sysselmannen attesterer kun for reisegods som framvises i skranken hos Sysselmannen.

Les mer «Attesterer ikke momsskjema for større varepartier»

Ferdselsforbud ved Northguider

Ikke forstyrr dyrelivet

Sysselmannen oppfordrer folk til å vise hensyn til dyrelivet. - Gå ikke opp til fugleunger for å ta nærbilder, oppsøk ikke fjellrevhi eller hvalross som ligger på stranden, men observer på avstand, sier rådgiver naturforvaltning Gustav Bush Arntsen.

Les mer «Ikke forstyrr dyrelivet»

Trekningsresultater reinsjakt 2019

Trekningen ble avholdt torsdag 18. juli sammen med representanter fra Longyearbyen Jeger- og fiskerforening. De som fikk tildeling har mottatt melding om dette fra Inatur med link til betaling. Dersom du ikke fikk tildeling vil du motta en e-post om dette fra Sysselmannen.

Les mer «Trekningsresultater reinsjakt 2019»

Delplan for deponi i Barentsburg- varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram

I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 varsles herved om høring av planprogram og oppstart av delplanarbeid for deponi i Barentsburg.

Les mer «Delplan for deponi i Barentsburg- varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram»

Felles frist for å søke om midlertidige innretninger i reiselivet for vinteren 2019-2020

Sysselmannen på Svalbard kunngjør herved fristen for å søke om tillatelse til utsetting av midlertidige innretninger som skal brukes i reiselivssammenheng på Svalbard for kommende vintersesong (2019-2020).

Fristen er 10. september.

Les mer «Felles frist for å søke om midlertidige innretninger i reiselivet for vinteren 2019-2020»

Hold avstand til Alkefjellet i Hinlopen

Sysselmannen oppfordrer større båter (over 70 fot) til å holde en minimumsavstand på 1000 meter til Alkefjellet i Hinlopen fra nå og frem til 15. august. Sysselmannen vil om nødvendig kunne innføre midlertidig ferdselsforbud i området.

Les mer «Hold avstand til Alkefjellet i Hinlopen»

Regler for bruk av mindre fartøy i turistøyemed på Svalbard

På bakgrunn av spørsmål fra turistnæringen om hvilke regler som gjelder for såkalt «tendervirksomhet» og øvrig persontransport i mindre fartøy på Svalbard, presiserer Sysselmannen følgende:

Les mer «Regler for bruk av mindre fartøy i turistøyemed på Svalbard»

Oppstart av arbeid med forvaltnings- og verneplaner for sentral-Spitsbergen

Sysselmannen kunngjør oppstart av arbeid med tre prosesser for forvaltnings- og verneplaner for sentral-Spitsbergen. Sysselmannen inviterer til åpent informasjonsmøte i Lassegrotta i Forskningsparken i Longyearbyen 4. juli kl. 19.00.

Les mer «Oppstart av arbeid med forvaltnings- og verneplaner for sentral-Spitsbergen»

Forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 er fastsatt til 9. september. Stemmeberettigede som oppholder seg på Svalbard valgdagen og som vil gjøre bruk av sin stemmerett, kan avgi forhåndsstemme på fastlandet i perioden 10. august til og med 6. september.

Les mer «Forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019»