Hopp til innhold

Oppheving av oppholdsforbud

Sysselmannen har i dag opphevet oppholdsforbudet som har vært gjeldende i Lia fra 22. desember i fjor.

Dette innebærer at de berørte beboerne igjen har tilgang til sine boliger, og at det ikke lenger er forbudt å oppholde seg der.

Beslutningen er basert på snøskredfaglige vurderinger.

Les mer «Oppheving av oppholdsforbud»

Helikopterflyvinger i Sukkertoppen/Lia

NVE og Longyearbyen lokalstyre går nå i gang med bygging av skredsikringstiltak i bratthenget ovenfor vei 228 og 230. Dette vil innebære en del helikoptertrafikk, melder LL på sine hjemmesider.

Les mer «Helikopterflyvinger i Sukkertoppen/Lia»

Medaljer etter helikopterulykken

Russlands generalkonsul Vjatsjeslav Gennadievitsj Nikolajev overrakte Sysselmannen på Svalbard ved Kjerstin Askholt det russiske kriseministeriets medalje "For utvist kameratskap i redningens navn" onsdag. Også fartøysjef Kent Ole Solhaug på «Polarsyssel» og Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps ved operativ leder Gøran Andersen fikk medaljen under tilstelningen i Barentsburg 9. mai.

Les mer «Medaljer etter helikopterulykken»

Forbudt å kjøre ATV i terrenget

Sysselmannen minner om at det ikke er adgang til å ferdes i terrenget med ATV. Dette gjelder også ATV med belter i terrenget på snødekt og frossen mark.

Les mer «Forbudt å kjøre ATV i terrenget»

Ny veileder for arealplanlegging og konsekvensutredninger

Klima- og miljødepartementet har revidert veilederen for arealplanlegging og konsekvensutredninger på Svalbard.

Les mer «Ny veileder for arealplanlegging og konsekvensutredninger»

 
Vis mer