NVEs evaluering av snøskredet 21. februar

NVEs har nå lagt fram en rapport om skredhendelsen i Longyearbyen 21. februar i år.

Les mer her.

Stenger Todalen og Gangdalen

Sysselmannen har vedtatt å stenge Todalen og Gangdalen for motorisert ferdsel fra fredag 28. kl. 12.00 til lørdag 29. april kl. 18.00 i forbindelse med Svalbard skimataton.

Vedtaket er gjort i medhold av politilovens §7, av hensyn til skiløpernes sikkerhet.

Vi ber skiløpere og hundekjørere om å vise hensyn når det blir kjørt opp løyper.

Fare for at snøskavler kan rase

Longyearbyen lokalstyre advarer mot fare for snøskavelnedfall langs området fra det gamle sykehuset ved Haugen og sørover forbi Nybyen i Longyeardalen. Lokalstyret advarer også generelt mot fare for skavlnedfall langs vestvendte fjellsider. Les mer her.

Tilgang til de evakuerte boligene

Dersom værforholdene ikke endrer seg, blir det mulighet for tilgang til de evakuerte boligene for å hente ut eiendeler lørdag mellom klokken 13.00 og 18.00.

Les mer «Tilgang til de evakuerte boligene»

Forvaltningsplan til endelig godkjenning

Forvaltningsplanen for Sør-Spitsbergen, Forlandet og Nordvest-Spitsbergen nasjonalparker og fuglereservater med tilrådninger til forskriftsendringer er nå sendt til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

Les mer «Forvaltningsplan til endelig godkjenning»

 
Vis mer