Vigsler og ekteskap


Sysselmannen på Svalbard foretar borgerlig vigsel. Vigsel bør bestilles i god tid.

Før ekteskap kan inngås, skal det skje en prøving av om ekteskapsvilkårene etter ekteskapsloven er oppfylt. Prøvingen skal foretas av folkeregistermyndigheten (skattekontoret).  Alle spørsmål rettes til skattekontoret der dere bor.

Original prøvingsattest fra folkeregisteret må være Sysselmannen i hende senest to uker før vielsen.  Prøvingsattesten kan ikke være eldre enn 4 måneder på vielsestidspunktet. Ta kontakt med folkeregisteret i god tid for nødvendige papirer.

Fastboende på Svalbard skal sende attester og erklæringer til sin kommune på fastlandet. Oversikt over hvilke skjema dette omfatter ligger på Skatteetatens nettsider, se lenke til høyre.

For personer med turistopphold under tre måneder eller som aldri har vært bosatt i Norge må nødvendige papirer ordnes hos Skatt nord, Postboks 6310, 9293 Tromsø, telefon 800 80 000, epost skattnord@skatteetaten.no.

Folkeregisteret utsteder så en prøvingsattest med gyldighet på fire måneder. Original av prøvingsattesten må være mottatt hos Sysselmannen på Svalbard senest 14 dager før vielsen. Saksbehandlingstiden hos folkeregistrene kan variere. Ta derfor kontakt i god tid.

Hva koster det?
Borgerlig vigsel hos Sysselmannen på Svalbard er gratis.

Hvor og når kan vi gifte oss?
Sysselmannen på Svalbard foretar vigsler på hverdagene mandag til fredag, primært i kontorets åpningstid; 08:30-15:30.        

Send epost til firmapost@sysselmannen.no for å avtale dag og tid.

Fremmedspråk
Hvis brud eller brudgom er fremmedspråklig, må de på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigsel kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må paret selv sørge for kvalifisert tolk.

Hvordan foregår seremonien?
Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 5-10 minutter før avtalt tid for vigsel. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Hvis paret ikke har med egne vitner, stiller Sysselmannen med vitner. Gi beskjed om dette på forhånd. Brudefolket må ha med gyldig legitimasjon med bilde.

Seremonien varer i 5-10 minutter. Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Hvis paret ønsker å utveksle ringer eller har spesielle ønsker i forbindelse med seremonien, må det gis beskjed om dette på forhånd, gjerne når man bestiller tid for vigsel.  Paret, vitnene og vigsler undertegner prøvingsattesten som blir ført inn i vigselsprotokollen.  Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.