Våpen


På grunn av isbjørnfaren på Svalbard skal alle som beveger seg utenfor bosettingene ha egnede midler til skremming og jaging av isbjørn. Sysselmannen anbefaler også å ha med skytevåpen.

Det er forbudt å bære ladd våpen innenfor bosettingen i Longyearbyen. Våpenet skal bæres slik at alle kan se at det er tomt for ammunisjon. Det er ikke tillatt å bære våpen i butikker eller offentlige bygg.