Tilreisende


Individuelle tilreisende på Svalbard plikter å sette seg inn i gjeldende regelverk. Individuelle reisende utenfor Forvaltningsområde 10 må melde turopplegget sitt til Sysselmannen senest fire uker før planlagt tur og rapportere i etterkant av turen. Det stilles krav til søk- og redningsforsikring. Med hensyn til den pågående covid-19-situasjonen forutsettes det at tilreisende følger nasjonale smittevernråd for ferie og reise.