Covid-19 - viktig informasjon


I forbindelse med covid-19 skal alle virksomheter som ønsker å tilby reiselivsaktivitet på Svalbard, før oppstart av aktivitet, fremlegge en plan som beskriver hvordan virksomheten skal sikre ivaretagelse av smittevernkrav som fremgår av gjeldende lov- og forskriftsverk, nasjonale veiledere og veiledere for reiselivsaktivitet på Svalbard.

Alle som skal drive kystcruise på Svalbard, må også levere egne smittevernplaner for alle sider av virksomheten.

Det er utarbeidet egne veiledere for dette. Se lenker til høyre

Planene skal fremlegges Sysselmannen og smittevernoverlegen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus, som fortløpende vil gjennomgå innsendte planer og komme med sin anbefaling.

Ingen kan starte virksomhet før planene er gjennomgått av Sysselmannen og de har fått tilbakemelding om dette.

Sysselmannen vil behandle innsendte planer fortløpende.

Planene skal sendes til firmapost@sysselmannen.no.