Turoperatører


Turoperatører på Svalbard må sette seg inn i gjeldende regelverk. De må melde turopplegget sitt til Sysselmannen på Svalbard. Turmeldingen må leveres senest åtte uker før planlagt oppstart. Turoperatører har plikt til å rapportere etter utført aktivitet.