Rapporter


Rapporter Beskrivelse
F
Fangsthytter på Svalbard 2009 I fangstfelt 23 Magdalenefjord og fangstfelt 24 Flathuken
Fangsthytter på Svalbard 2010 I fangstfelt 4 – Calypsofeltet / Bellsund
Fangsthytter på Svalbard 2011 I fangstfelt 36 - Negerpynten
Fangsthytter på Svalbard 2012 I fangstfelt 12 og 28 - Fredheim og Austfjordneset
Fangsthytter på Svalbard 2013 I fangstfelt 2, 3 og 5 - Søndre Hornsund, Nordre Hornsund og Midterhuken
Fangsthytter på Svalbard 2014 Haudegen - En tysk værstasjon fra 2. verdenskrig i Wordiebukten, Rijpfjorden på Nordaustlandet
Forvaltningsplan Bjørnøya Forvaltningsplan for Bjørnøya naturreservat 2005 -2010
Forvaltningsplan Hopen Forvaltningsplan for Hopen naturreservat 2007 - 2011
Forvaltningsplan Ny-Ålesund Forvaltningsplan for de fredete bygningene i tettstedet (2008)
Fugleregistreringer i Liefedefjorden Forekomst og sårbarhetsvurdering av fugl på øyene i Liefdefjorden, Svalbard (2014)
H
Handlingsplan mot fremmede arter Handlingsplan mot fremmede arter på Svalbard. Rapportserie nr. 1-2017
I
Isbjørn avlivet på Svalbard Statistikk over isbjørn avlivet på Svalbard i perioden 1998-2005
K
Kulturminneplan for Svalbard Kulturminneplan for Svalbard 2013-2023
P
Plan for forvaltning av svalbardrein Miljømål og status for reinen på Svalbard (2009)
Prioriterte kulturminner Katalog prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på Svalbard. Versjon 1.1 (2013)
R
ROS-analyse for Svalbard Risiko og sårbarhetsanalyse for Svalbard 2016
T
Teknisk industrielle kulturminner Plan for teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen og omegn (2010)