Politi


Svalbard er eget politidistrikt. Sysselmannen har myndighet på lik linje med en politimester på fastlandet. Dette inkluderer påtalemyndighet for Svalbard. 

Politiet på Svalbard har de samme ansvarsområder som politi- og lensmannsetaten på fastlandet. Politiet er fullt integrert i de nasjonale politisystemene som dekker operative og etterforskningsmessige behov. Sysselmannen på Svalbard har vaktberedskap hele døgnet. Redningstjeneste og beredskap er sammen med etterforskning og straffesaksbehandling viktige deler av politiets ansvarsområde.

Lenker

Kontaktpersoner