Forvaltningsplan for Sentral-Spitsbergen


Her kan du følge arbeidet med forvaltningsplanen. Verneområdene som inngår i planen er Sassen-Bünsow land nasjonalpark, Nordre Isfjorden nasjonalpark, Nordenskiöld land nasjonalpark og Indre Wijdefjorden nasjonalpark samt Festningen geotopvernområde. Også de mellomliggende områdene som ikke er vernet inngår i planen.

Arbeidet med utvidelse av Nordenskiöld land nasjonalpark skal pågå samtidig. Sysselmannen er også gitt i oppdrag å utrede behovet for et styrket vern av områder med særlig rikt fugleliv i Nedre Adventdalen. Disse tre prosessene skal pågå parallelt. Høringsfristen for oppstartsmeldingen er 15. oktober 2019.