Arbeidsgruppene


Arbeidet involverer både brukere av områdene og offentlig forvaltning. Tre arbeidsgrupper skal bidra med informasjon og innspill gjennom å jobbe med relevante spørsmål underveis i prosessen. Oppsummeringene etter møtene i arbeidsgruppene vil bli lagt ut på denne siden. Arbeidsgruppene er delt inn etter tema og virkeområde.

  • Offentlig tjenesteyting og frivillige organisasjoner
  • Næringsliv
  • Forskning og utdanning

Her finner du en oversikt over arbeidsgruppene.

Oppstartmøte 4.12.2019