Høring av konsekvensutredning for deponi for produksjonsavfall i Barentsburg


Trust Arktikugol har utarbeidet forslag til konsekvensutredning for nytt deponi for produksjonsavfall fra kullgruven i Barentsburg.

Sysselmannen legger konsekvensutredningen ut på høring iht. forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard § 4 sjette ledd.

Frist for å komme med innspill til konsekvensutredningen er 21. september 2019.