Barentsburg - Høring av forslag til utredningsprogram for ny kai og fiskemottak / krabbemottak


Sysselmannen har mottatt forhåndsmelding med forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning for ny kai og fiskemottak / krabbemottak i Barentsburg.

LPO arkitekter har utarbeidet forslag til utredningsprogram på vegne av tiltakshaver er Arctic resource Norway AS.

Forslaget sendes nå ut på høring. Høringsfristen er 9. april 2021.

Dokumentet kan lastes ned fra lenke til høyre.