Dagens sysselmann


Kjerstin Askholt tiltrådte stillingen som Sysselmann på Svalbard 1. oktober 2015. 

Kjerstin Askholt er født i Oslo i 1962 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1988.

Hun kom fra stillingen som ekspedisjonssjef i Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, en stilling hun hadde siden 2003.

Tidligere har hun hatt ulike lederstillinger i Kriminalomsorgsavdelingen, blant annet underdirektør, avdelingsdirektør i administrativ seksjon og fungerende ekspedisjonssjef. Hun var ansatt som advokatfullmektig i Akademikernes Fellesorganisasjon og spesialkonsulent i Aust-Agder fylkeskommune.

Kjerstin Askholt gikk Forsvarets høgskoles sjefskurs våren 2011.