Svalbard er risikoområde for fugleinfluensa


Det er påvist såkalt høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa.  - Potensielt smittede fugler trekker nordover til Svalbard, sier naturforvalter Gustav Busch Arntsen hos Sysselmannen.

Publisert 30.04.2021

- Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, opplyser Gustav Busch Arntsen.

Med fangst-/jakttid på Svalbard til høsten er det viktig å få et bilde av smittenivået blant ville fugler i området. Fugleinfluensa er en såkalt A-sjukdom og mistanke om smitte skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet og Sysselmannen samarbeider om overvåkning og prøveuttak på Svalbard.

- Meld fra til Mattilsynet eller Sysselmannen om døde fugler, oppfordrer Gustav Busch Arntsen.

- Vi oppfordrer folk som ferdes ute i naturen på Svalbard om å informere oss ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak, bør du kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller Sysselmannens miljøavdeling på tlelefon 79 02 43 00.

- Vi vil vurdere om fuglene skal testes for smitte, men det er uansett viktig at du varsler oss. Du bør også kontakte oss dersom du oppdager mer enn fem døde fugler av andre arter i et avgrenset område, sier Gustav Busch Arntsen.

Av hensyn til generell smittefare bør du unngå å komme i direkte fysisk kontakt med sjuke og / eller døde fugler.

Bare voksne personer bør håndtere mulig smittede fugler. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, eventuelt kan du plukke den opp med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Ha vannabsorberende papir i innerste pose der fuglen befinner seg. Pakk inn med ytterligere to lag med plastposer. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann. Benytt hånddesinfeksjon dersom du ikke har tilgang på såpe/vann. Kadaveret må ligge kjølig, og leveres Sysselmannens miljøavdeling så snart som mulig.