Opprettholder evakuering i Nybyen – ulovlig snøskuterkjøring i området


Sysselmannen har besluttet å opprettholde evakueringen og oppholds- og ferdselsforbudt i Nybyen. Det er fortsatt fare for at skavlene på toppen av Gruvefjellet kan løsne og falle ned. Det er registrert brudd på ferdselsforbudet i området.

Publisert 22.04.2021

Beslutningen om å forlenge evakueringen og oppholds- og ferdselsforbudt ble tatt etter et møte med Skred AS, NVE og Longyearbyen lokalstyre i dag.

Etter at det ble innført ferdselsforbud, er det likevel noen som krysser sperringene og kjører med skuter gjennom området. Brudd på ferdselsforbudet kan medføre straffereaksjoner fra Sysselmannen.

Det blir gjort en ny vurdering neste torsdag om evakueringen og ferdsels- og oppholdsforbudet skal forlenges ytterligere.