Vaksinestatus for Svalbard denne uken


Ved utgangen av uke 6 er det fem personer i Longyearbyen som har fått begge vaksinedosene og 49 personer som har fått den første vaksinedosen. Longyearbyen sykehus er snart ferdig med å vaksinere de som er 65 år og eldre. - Dersom det er personer over 65 år som er bosatt her og ikke hører noe fra sykehuset innen 14 dager, bes de ta kontakt med sykehuset for å registrere seg på en vaksineliste, opplyser smittevernlege Knut Selmer ved Longyearbyen sykehus i en pressemelding.

Publisert 12.02.2021

- Alle under 65 år trenger ikke ta kontakt. Vi forholder oss til skattekontorets liste over personer som er registrert bosatt i Longyearbyen. Vi kontakter disse fortløpende, men antallet vaksiner vi får per uke er fortsatt begrenset, sier smittevernlegen.

Svalbard får vaksinedoser i henhold til folketallet som er registrert med bostedsadresse her.

- Vi følger nasjonale prioriteringslister for hvilken rekkefølge personer skal vaksineres. De nærmeste ukene prioriteres de uvaksinerte med alder over 65 år og personer med aktiv kreftsykdom med pågående behandling mot kreft, opplyser Knut Selmer.

Smittevernlegen påpeker at Svalbard fortsatt er et sted uten påvist smitte og så langt ligger svært gunstig an målt etter antall vaksiner per smittetilfelle.

- Mens fastlandskommuner nå vaksinerer personer over 75 år, er vi på Svalbard snart ferdig med å vaksinere alle over 65 år, sier han.