Høring av forslag til utredningsprogram for ny kai og fiskemottak/krabbemottak i Barentsburg


Sysselmannen har mottatt forhåndsmelding med forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning for ny kai og fiskemottak/krabbemottak i Barentsburg.

Publisert 09.02.2021

LPO arkitekter har utarbeidet forslag til utredningsprogram på vegne av tiltakshaver, som er Arctic resource Norway AS.Forslaget sendes nå ut på høring.

Høringsfristen er 9. april 2021.

Høringsdokumentene kan lastes ned fra lenke til høyre.