Følger smittesituasjonen på fastlandet


Smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard følger den alvorlige utviklingen i smittesituasjonen på fastlandet nøye. – Vi kaller inn beredskapsrådet for Svalbard til et møte i morgen for å diskutere eventuelle lokale tiltak, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Publisert 24.01.2021

Smittevernlege Knut Selmer ved Longyearbyen sykehus ber folk om å følge nøye med på informasjonen som kommer fra sentrale myndigheter og understreker viktigheten av å følge de nasjonale smittevernrådene.

- Vi viser spesielt til regjeringens reiseråd hvor de sterkt anbefaler alle om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige, sier han.

- Vi oppfordrer både fastboende og eventuelle tilreisende om å vurdere nødvendigheten av reiser mellom fastlandet og Svalbard, understreker smittevernlegen.