Ny energiløsning på Isfjord radio


Store Norske planlegger ny løsning for energiforsyning for Isfjord radio. Sysselmannen har nå sendt forhåndsmelding og utredningsprogram på høring.

Publisert 29.10.2020

Forhåndsmelding med forslag til utredningsprogram for ny energiløsning på Isfjord radio er på høring i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger og avgrensning av planområdene på Svalbard § 4 jamfør Svalbardmiljøloven § 59.

Det er Store Norske Spitsbergen Kulkompani som planlegger tiltakene. Innspill sendes til firmapost@sysselmannen.no innen 10. desember 2020.

Se forhåndsmelding med forslag til utredningsprogram og høringsbrev til høyre.