Utlysning av overvintringsfangst på Austfjordnes fangststasjon 2021 - 2022

Austfjordnes.
Austfjordnes. Foto: Martin Herrmann.

Sysselmannen på Svalbard låner ut fangststasjonen Austfjordnes i Indre Wijdefjorden for overvintringsfangst sesongen 2021-2022. Søknadsfrist er 1. november 2020.

Publisert 18.09.2020

Utlånet av Austfjordnes fangststasjon forutsetter overvintring med jakt og fangst i henhold til svalbardmiljøloven med forskrifter. Stasjonen er et fredet kulturminne, og ligger i Indre Wijdefjorden nasjonalpark.

Viktige kvalifikasjoner hos søkere er:

  • Våpen, jakt, felle- og fangsterfaring
  • Erfaring fra polare strøk
  • God kunnskap om natur og dyreliv.
  • Kunnskap om og erfaring med isbjørn vil bli vektlagt
  • Båterfaring

Søkere må dessuten være praktisk anlagte og selvhjulpne. God helse og god vandel er nødvendig. Erfaring fra liknende opphold vil bli vektlagt. Erfaring med hund (til bjørnevarsling el.) er positivt, motivasjon for å drive aktiv fangst vil bli vektlagt. Svalbarderfaring og kunnskap om miljøregelverket på Svalbard er positivt.

Sysselmannen gir et tilbud om utsetting og innhenting av fangstfolk som vil skje med «M/S Polarsyssel» når isforholdene tillater det, men vil tas sikte på å skje medio juni.

Søknaden skal inneholde: beskrivelse av motivasjon, bakgrunn og kvalifikasjoner, CV og referanser.

Søknad sendes til: Sysselmannen på Svalbard, Postboks 633, 9171 Longyearbyen eller på e-post: firmapost@sysselmannen.no.

Det vil bli laget en offentlig søkerliste

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet av Sysselmannen for intervju.

 

Kontaktpersoner