Trekning revefangst sesongen 2020/21


Sysselmannen har gjennomført trekning av revefangsten for kommende fangstsesong. Alle som får tildelt fangstområde for fjellrev vil få melding om dette på SMS og e-post.

Publisert 23.09.2020

Det var 62 søkere til de 24 fangstområder som er tilgjengelig for fastboende på Svalbard. De som ikke har fått tildelt fangstområde, vil få en e-post om dette fra Sysselmannen.

De som er tildelt fangstområde, må takke ja til tilbudet og betale jaktkortet innen mandag 12.oktober. Dersom du har fått tilbud og ikke betaler innen fristen, vil du miste tilbudet om fangst og tilbudet vil bli fristilt.

Sysselmannen kan gjennomføre en trekning fra reservelisten dersom noen sier fra seg sitt tilbud om fangstområde. Trekningen fra reservelisten vil kun være aktuell for de som ikke fikk fangstområde i første trekningsrunde og dersom det blir fristilt et område som du hadde søkt på i din opprinnelige søknad.

Sysselmannen vil invitere de som er tildelt fangstområde til en opplæringskveld hvor det blir demonstrert bruk av feller, og gitt informasjon om rabies, revens dvergbendelorm og om preparering av fangstet rev. Invitasjon blir sendt på e-post.