Søknad om midlertidige innretninger for reiselivet

Fristen for å søke om midlertidige innretninger for reiselivet for vinteren 2020-21 er 23. oktober 2020.

Publisert 23.09.2020

Det kreves tillatelse fra Sysselmannen for alle innretninger som skal brukes i reiselivssammenheng for kommende vintersesong (2020-2021) og som skal stå utenfor planområdene.

I likhet med de fire foregående år settes det en frist for å søke om midlertidige innretninger foran vintersesongen. Hensikten med å ha en felles frist er å kunne gjøre en samlet vurdering og behandling av disse søknadene. Fristen er 23. oktober.

Noen viktige forutsetninger:

  • Ordningen omfatter alle innretninger som er flyttbare, herunder telt og lavvoer, som skal stå ute en periode kommende vintersesong
  • Innretningen skal brukes i reiselivssammenheng
  • Lokalisering innenfor forvaltningsområde 10 og utenfor naturvernområder og planområder
  • Virkning på landskap, fauna og øvrige brukere av området vil tillegges stor vekt i vurdering av søknadene

 Krav til søknad framgår av vedlegget til høyre.

Søknader sendes firmapost@sysselmannen.no