Veien til Gruve 7 er stengt


Veien til Gruve 7 er stengt for alminnelig ferdsel ovenfor hundegården til Basecamp. Årsaken er at vannet fra Gruve 7 nå blir ledet i en bekk som går ned fra fjellet og ut i Bolterdalselven.

Publisert 03.08.2020

Det er tidvis forholdsvis stor vannføring i bekken. Dette har ført til noe erosjon i sidene og bunnen av bekkefaret, uten at dette innebærer risiko for skred i fjellsida. Det er ingen økt risiko for at vannet kan renne ned mot hundegården Basecamp. Det kan bli aktuelt å innføre ferdselsforbud i området senere. Sysselmannen ber folk å være varsomme ved kryssing av Bolterdalselven.