Høring av forslag til utredningsprogram for Svalbard satelittstasjon på Platåberget


Sysselmannen har mottatt forslag til utredningsprogram for utvidelse av Svalbard satelittstasjon (SvalSat) på Platåberget. Forslaget sendes nå ut på høring. Høringsfristen er 21. September 2020.

Publisert 22.07.2020

LPO arkitekter er engasjert av KSAT for å utarbeide utredningsprogrammet for særskilt konsekvensutredning (KU) av utbyggingen.

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger og avgrensing av planområdene på Svalbard sendes utredningsprogrammet med forhåndsmelding ut på høring.

Dokumentet kan lastes ned fra lenke til høyre.