Forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard


Justis- og beredskapsdepartementet foreslår ny forskrift om skyteforbud på Svalbard. Forslaget er nå sendt ut på høring.

Publisert 01.06.2020

Hensikten med forslaget er at regelverket om skyteforbud tilpasses dagens behov, ved å skille bedre mellom områder der skytevåpen benyttes til jakt, herunder prøveskyting, og områder der folk enten bor og oppholder seg, eller som er hyppig brukt til friluftsliv og rekreasjon.

Høringsfristen er 10. juli 2020. Se lenke til høyre for mer informasjon og høringsdokumenter.