Planer for smittvernforsvarlig drift


Med utgangspunkt i en smittevernveileder for reiselivet på Svalbard skal de enkelte reiselivsbedriftene utarbeide sine egne planer for smittvernforsvarlig drift. Reiselivsbedrifter som ønsker å starte virksomhet fra og med 1. juni, må sende sine planer til Sysselmannen i løpet av søndag 24. mai. Dette er etter avtale mellom sentrale myndigheter, Sysselmannen og det organiserte reiselivet som ble gjort 18. mai. Inntil den endelige veilederen er klar, må den foreløpige versjonen benyttes.

Publisert 22.05.2020

Den foreløpige veilederen kan lastes ned fra lenken til høyre.

Sysselmannen vil behandle innsendte planer fortløpende.

Sysselmannen vil etter faglige råd fra smittevernoverlegen vurdere om planene fyller de formelle kriteriene. Deretter skal planene legges fram for beredskapsrådet for Svalbard.

Det presiseres at det er bedriftenes eget ansvar å sørge for at driften er smittevernfaglig forsvarlig. Ingen kan starte virksomhet før de har fått tilbakemelding fra Sysselmannen.

Det er særlige utfordringer knyttet til kystcruise. Det er foreløpig ikke gitt noen dato fra regjeringen for når det kan åpnes opp for slik virksomhet i Svalbards farvann. En arbeidsgruppe er igangsatt for å se på en smittevernveileder for denne næringen, samt helse- og redningsberedskap.