Over 30 virksomheter kan starte turistvirksomhet 1. juni


Over 30 reiselivsvirksomheter sendte inn sine smittevernplaner denne uken.  De aller fleste kan starte drift 1. juni. To bedrifter må justere planene sine. – Vi er gjennomgående godt fornøyd med det arbeidet de enkelte bedriftene har gjort, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

Publisert 31.05.2020

Grunnlaget for planene er veilederen som er utarbeidet av Visit Svalbard og kvalitetssikret av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Planene er gjennomgått av Sysselmannen og smittevernoverlegen.

Bedriftene har gjort et grundig arbeid med å tilpasse smitteverntiltakene til egen virksomhet. Ved uklarheter eller mangler har Sysselmannen og smittevernoverlegen ved Longyearbyen sykehus fulgt opp sakene på telefon.

Det er fortsatt anledning til å sende inn planer til vurdering.

- Vi vil behandle disse fortløpende sammen med smittevernoverlegen, opplyser Sølvi Elvedahl.

Kravet om smittevernplaner gjelder alle som skal drive reiselivsvirksomhet på Svalbard, både de som er organisert under Visit Svalbard og de som står utenfor. Ingen kan starte virksomhet før planene er gjennomgått av Sysselmannen og smittevernoverlegen og at de har fått tilbakemelding om dette.