Henvendelser om feriereiser og turvirksomhet på Svalbard


Regjeringen besluttet 15. mai at alle reiselivsbedrifter som har aktivitet på Svalbard må utarbeide egne, konkrete planer for hvordan de skal drive smittvernforsvarlig før de kan starte aktivitet og ta imot gjester etter 1. juni. Sysselmannen bruker store ressurser for å forberede at reiselivet på Svalbard gradvis kan gjenåpnes. Dette arbeidet er prioritert.

Publisert 22.05.2020

Sysselmannen vil derfor bruke lengre tid enn vanlig på å besvare henvendelser fra individuelle reisende og turoperatører om reise- og turistvirksomhet på Svalbard som ligger innenfor Sysselmannens ansvarsområder. Dette gjelder også behandling av turmeldinger.

Det vil framover ikke kunne forventes svar angående turmeldinger og spørsmål knyttet til reiseplaner og turisme på telefon. Henvendelser må sendes til Sysselmannen på firmapost@sysselmannen.no. Vi viser for øvrig til saksbehandlingsfristene på www.sysselmannen.no.

Sysselmannen vil bestrebe seg på få ut all relevant informasjon på våre nettsider, og oppfordrer også den enkelte til å selv å søke informasjon om reise til Svalbard på www.sysselmannen.no, www.regjeringen.no og www.visitsvalbard.com