Sysselmannens administrasjonsbygg stenges for besøkende


Beslutningen begrunnes med at særskilte viktige funksjoner som kriseledelse, beredskaps funksjoner og samfunnsfunksjoner skal skjermes fra mulig Covid-19 smitte.

Publisert 13.03.2020

All aktivitet knyttet til publikumsrettede funksjoner knyttet til våpensøknader, pass/visum, toll/moms, og trafikkstasjonen på Svalbard vil inntil videre avlyses.

Unntaket er behandling av strengt nødvendige visumsøknader. Avtaler må gjøres på forhånd og gjennomføres kun etter timebestilling på tlf +47 79 02 43 00

Beslutningen iverksettes fra 13.mars kl 08.00