Håndtering av koronavirus på Svalbard

Sysselmannen og beredskapsrådet for Svalbard følger situasjonen nøye, og forholder seg til retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. Behovet for nye tiltak vurderes fortløpende, og beredskapsaktørene vil be om bistand fra sentrale myndigheter dersom behovet oppstår.

Publisert 11.03.2020

- Grunnberedskapen på Svalbard er sårbar, og forebygging blir derfor ekstra viktig. Fastboende og tilreisende oppfordres derfor til å være bevisste på hygiene og smitteforebygging, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

- For tilreisende og turister vil dette innebære at dersom de blir syke eller havner i smittekarantene under oppholdet på Svalbard, må de gjennomføre karantene eller isolasjon på overnattingsstedet de kommer til.

Beredskapsaktører på Svalbard som har ansvar for kritiske funksjoner i samfunnet planlegger for hvordan de skal opprettholde driften av disse tjenestene hvis de ansatte skulle rammes av koronasmitte.

Sentrale beredskapsaktører legger planer for hvordan man skal unngå smitte via fly og skip for hele landet, inkludert Svalbard.

Sysselmannen følger anbefalingen fra Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser for å unngå spredning av smitte og stort sykefravær i egen organisasjon.

Redningstjeneste og politioppgaver driftes som normalt.

- Beredskapsaktørene på Svalbard samarbeider godt og vi har forberedt oss så godt vi kan. Vi er imidlertid et lite og sårbart samfunn, og sitter ikke med alle svarene enda. Vi må derfor følge utviklingen nøye framover. Vi er også avhengige av at alle bidrar inn i denne felles dugnaden for å forhindre spredning av smitte på Svalbard.

Sysselmannen viser for øvrig til retningslinjene fra Folkehelseinstituttet angående råd om arrangementer og samlinger, samt råd til arbeidsplasser (i høyre marg).