Vil ha sertifiserte guider


Regjeringen vil stille strengere krav til reiselivsnæringen på Svalbard. For å sikre økt kvalitet på tilbudene heller enn flere turister, vil regjeringen nå vurdere å innføre krav om sertifisering av guider. Se pressemelding fra regjeringen til høyre.

Publisert 14.01.2020