Låner ikke ut Austfjordnes sesongen 2020/2021


Sysselmannen låner ikke ut fangststasjonen Austfjordnes til overvintringsfangst sesongen 2020/2021.

Publisert 28.01.2020

- Vi har fått søkere som har gode kvalifikasjoner på relevante områder, men samlet sett hadde ingen av søkerne alle de kvalifikasjonene vi ønsket at de skulle ha for å drive fangst på Austfjordnes, sier miljøvernsjef Morten Wedege hos Sysselmannen.

Overvintringsfangst på Austfjordnes i Indre Wijdefjorden ble lyst ut i fjor høst. Sysselmannen har i denne omgang stilt skjerpede krav til dem som får låne fangststasjonen, sammenlignet med tidligere. Dette har sammenheng med at Sysselmannen ønsker at Austfjordnes skal benyttes av personer som både har god erfaring med vinteropphold på Svalbard, og som fra før av har god kunnskap om og erfaring med jakt og fangst.

Viktige kvalifikasjoner hos de som skal drive fangst på Austfjordnes er våpen-, jakt-, felle- og fangsterfaring, erfaring fra polare strøk, båterfaring og god kunnskap om natur og dyreliv på Svalbard. Kunnskap om og erfaring med isbjørn blir vektlagt.

- De som skal drive fangst på Austfjordnes også være praktisk anlagte og selvhjulpne. Erfaring fra liknende opphold blir vektlagt. Vi vurderer også erfaring med hund, samt svalbarderfaring og kunnskap om miljøregelverket, opplyser Morten Wedege.

12 fangstlag hadde søkt om overvintring på Austfjordnes. Ett av lagene trakk søknaden underveis.

Sysselmannen understreker at det ikke er tatt noen avgjørelse utover fangstsesongen 2020/2021.