Oppdatering isbjørn


På grunn av værforholdene har Sysselmannens helikopter nå måttet avslutte den opprinnelige planen om å presse isbjørnen i retning Van Mijenfjorden. Siste posisjon på bjørnen var da innerst i Bjørndalen. – Det betyr at vi ikke fullt ut kan forutse hvilken vei bjørnen beveger seg videre. Vi ber derfor nå om at folk er svært varsomme når de ferdes ute. Gi beskjed til Sysselmannen dersom det observeres isbjørn eller bjørnespor, sier sysselmann Kjerstin Askholt. Ring 112.

Publisert 28.12.2019

Sysselmannen vurderte tidligere i dag muligheten for å bedøve bjørnen og frakte den bort med helikopter, men det er ikke tilstrekkelig isbjørnfaglig kompetanse tilgjengelig i Longyearbyen i jula for å kunne gjennomføre dette.

- Vi har fortsatt høy beredskap for å forsøke å observere isbjørnen dersom den skulle nærme seg Longyearbyen igjen. Det er imidlertid vanskelig å forutse hvilken vei den da velger; det kan være samme vei som tidligere eller via Bjørndalen og Vestpynten - eller en helt annen vei, påpeker Kjerstin Askholt.

- Vi understreker også viktigheten av at folk følger med og melder ifra hvis de ser bjørnen eller bjørnespor, sier hun.