Innfører ferdselsforbud ved Trolkjeldane


Kongen i Statsråd vedtok fredag 20. desember endringer i forskrift om større naturvernområder og fuglereservater på Svalbard videreført fra 1973.  Endringene innebærer blant annet ferdselsforbud ved Trollkjeldane i Nordvest-Spitsbergen naturreservat og at det blir opprettet et nytt fuglereservat på holmer i Liefdefjorden med ferdselsforbud i hekketiden.

Publisert 23.12.2019

Endringene innebærer også at det blir stilt krav om stedsspesifikke retningslinjer for ferdsel på flere lokaliteter. Unntak fra tungoljeforbudet for innseiling til Sveagruva i Van Mijenfjorden oppheves også.

- At forskriftsendringene nå er vedtatt, betyr at Miljødirektoratet og Sysselmannen kan sluttføre forvaltningsplanen som var på høring i 2016, sier miljøvernsjef Morten Wedege.

- Dette vil være med på å sikre en mer forutsigbar forvaltning av de viktige naturverdiene i disse verneområdene.

Sysselmannen vil komme tilbake med en nærmere omtale av endringene over nyttår. Se også pressemelding fra Klima- og miljødirektoratet til høyre.