Utlysning av overvintringsfangst på Austfjordnes fangststasjon 2020 - 2021

Sysselmannen på Svalbard låner ut fangststasjonen Austfjordnes i Indre Wijdefjorden for overvintringsfangst sesongen 2020-2021. Ved søknadsfristens utløp var det 11 fangstlag som har søkt om overvintring på stasjonen. 

Publisert 01.11.2019

Utlånet av Austfjordnes fangststasjon forutsetter overvintring med jakt og fangst i henhold til svalbardmiljøloven med forskrifter. Stasjonen er et fredet kulturminne, og ligger i Indre Wijdefjorden nasjonalpark.

Viktige kvalifikasjoner hos søkere er:

  • Våpen, jakt, felle- og fangsterfaring
  • Erfaring fra polare strøk
  • God kunnskap om natur og dyreliv. Kunnskap om og erfaring med isbjørn vil bli vektlagt 
  • Båterfaring

Søkere må være praktisk anlagte og selvhjulpne. God helse og god vandel er nødvendig. Erfaring fra liknende opphold vil bli vektlagt. Erfaring med hund (til bjørnevarsling el.) er positivt. Motivasjon for å drive aktiv fangst vil bli vektlagt. Svalbarderfaring og kunnskap om miljøregelverket på Svalbard er positivt.

Sysselmannen bistår med utsetting og innhenting av fangstfolk, som vil skje med «M/S Polarsyssel». Det tas sikte på at utesetting skjer medio juni.

Søknaden skal inneholde: beskrivelse av motivasjon, bakgrunn og kvalifikasjoner, CV og referanser.

Søknad sendes til: Sysselmannen på Svalbard, Postboks 633, 9171 Longyearbyen eller på e-post: firmapost@sysselmannen.no.

Søkerliste vil være offentlig.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet av Sysselmannen for intervju.

Kontaktpersoner