Innfører elektronisk timebestilling for pass


Fra 1. desember 2019 innfører Sysselmannen elektronisk timebestilling for pass. Det er mulig å bestille time inntil 30 dager fram i tid. Alle som skal ha pass, må benytte denne løsningen. 

Publisert 27.11.2019

Se lenke til høyre for bestilling av time.