Trekning revefangst sesongen 2019/2020


Sysselmannen har gjennomført trekning av revefangsten for kommende fangstsesong. Alle som får tildelt fangstområde for fjellrev vil få melding om dette på SMS og e-post.

Publisert 01.10.2019

Det var 54 søkere til de 25 fangstområder som er tilgjengelig for fastboende på Svalbard. De som ikke har fått tildelt fangstområde, vil få en e-post om dette fra Sysselmannen.

De som er tildelt fangstområde, må takke ja til tilbudet og betale jaktkortet innen 21 dager. Dersom du har fått tilbud og ikke betaler innen 21 dager, vil du miste tilbudet om fangst og tilbudet vil bli fristilt.

Sysselmannen kan gjennomføre en trekning fra reservelisten dersom noen sier fra seg sitt tilbud om fangstområde. Trekningen fra reservelisten vil kun være aktuell for de som ikke fikk fangstområde i første trekningsrunde og dersom det blir fristilt et område som du hadde søkt på i din opprinnelige søknad.

Sysselmannen vil invitere de som er tildelt fangstområde til en opplæringskveld hvor det blir demonstrert bruk av feller, og gitt informasjon om rabies, revens dvergbendelorm og om preparering av fangstet rev. Invitasjon blir sendt på e-post.

På grunn av av strengere personvernregler (ny personopplysningslov/GDPR) vil Sysselmannen ikke publisere trekningslistene for fangst på rev. Vi beklager dette, og vil jobbe for løsninger slik at vi kan publisere trekningslistene på en egnet måte for kommende år.