Digitalt førerkort ikke gyldig som ID ved reise til og fra Svalbard


Grensekontrollen godtar ikke digitale førerkort som ble innført 1. oktober 2019, som legitimasjon ved reiser til og fra Svalbard. Norske statsborgere kan fortsatt legitimere seg med vanlige førerkort utstedt etter 1998.

Publisert 03.10.2019