Attesterer ikke momsskjema for større varepartier


Sysselmannen på Svalbard har ikke lenger anledning til å attestere skjema for refusjon av merverdiavgift (RD 0032B) for større varepartier som privatpersoner har kjøpt på fastlandet. Sysselmannen attesterer kun for reisegods som framvises i skranken hos Sysselmannen. Sysselmannen har bedt Tolletaten om en avklaring på hvordan begrepet "reisegods" skal tolkes framover og venter på svar i saken.

Publisert 08.08.2019

Svalbard ligger utenfor det norske merverdiavgiftsområdet. Tolletaten har tidligere gitt Sysselmannen anledning til å attestere skjema RD 0032B for "reisegods", i uåpnet stand og med kvittering, som privatpersoner foreviser i Sysselmannens skranke. Dette vil i utgangspunktet si det den enkelte får med seg av bagasje på flyet. Denne ordningen gjelder ikke for firmaer.

Når det gjelder andre varer enn reisegods (m.a.o. større varepartier og/eller større ting fraktet til Svalbard pr container mv.), har ikke Sysselmannen anledning til å attestere skjema RD 0032B hverken for privatpersoner eller firmaer. Refusjon av merverdiavgift i disse tilfellene må derfor besørges på fastlandet via selger, befrakter og norske tollmyndigheter mv. Eksempler på varer som privatpersoner kjøper på fastlandet og frakter til Svalbard på denne måten er: Møbler, hvitevarer, kjøkkeninnredninger, byggematerialer og annet forbruksmateriell. Sysselmannen har ikke anledning til å attestere på såkalte Global Blue-skjemaer eller liknende.  Personer som har denne typen skjemaer må henvende seg til tollmyndighetene på den flyplassen eller havnen som benyttes under hjemreisen.