Massevaksinering i Longyearbyen etter påske


Etter påske begynner Longyearbyen sykehus med massevaksinering av Longyearbyens innbyggere over 45 år og de i alderen 18-75 år med underliggende sykdommer (se liste nederst).

Publisert 26.03.2021

Vaksineringen vil foregå i Svalbardhallen fra klokken 17.00 og utover kvelden torsdag 8.april og onsdag 14.april.

De som skal vaksineres må registrere seg elektronisk via denne linken  timebestilling.remin.no/svalbard og møte opp til bestilt tid.

Via linken fyller man også inn egenerklæringsskjema.

Du må benytte BankID for å logge deg inn. De som ikke har BankID og personnummer, kan kontakte Longyearbyen sykehus på telefon 79 02 42 00 for å bestille time og registrere seg.

Timebestillingen inkluderer også:

 • Registrering hvis du ikke ønsker vaksine.
 • At du kan sette deg på venteliste dersom du ønsker vaksine, men ikke er i riktig aldersgruppe.

Vaksinen som blir benyttet er Moderna. Neste dose er cirka seks uker fram i tid, så du må være her på øya for begge stikk! Bruk gjerne t-skjorte under jakka. Husk munnbind og ID.

Alle som har fått vaksine må vente i 30 minutter etterpå.

Liste over alvorlig underliggende sykdommer:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). Med nylig avsluttet behandling menes det innenfor de siste 6 mnd.
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese, Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer 
 • Diabetes 
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året. Dette gjelder ikke de med velregulert astma.
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere