Starter fjerning av Northguider

I forbindelse med at det skal gjøres et nytt forsøk på å fjerne Northguider, er det innført midlertidig ferdselsforbud i området rundt den havarerte tråleren.

Publisert 22.07.2020

Tråleren skal deles opp i mindre deler (ca. 50 deler a 5 tonn) som løftes over på en lekter for så å fraktes bort. Metoden krever ikke lengre sammenhengende godværsperioder. Det vil også være mindre tidkrevende å stoppe operasjonen og starte opp igjen når is-  og værforhold endres, skriver Kystverket i en pressemelding.

Fra og med 22. juli 2020 og til 30. september 2020 er det forbudt å ferdes i deler av Hinlopenstredet. 

Se lenke til høyre for mer informasjon om operasjonen og ferdselsforbudet.